Opowieści
o dzieciństwie
i dorastaniu.
Bezcenne migawki
bez szansy powtórki.
Trochę podglądane,
trochę za pozwoleniem.
Utrwalone na szczęście.